• 40022

    خدمات ژئوفیزیک معادن

  • شرکت زمین خاک پویان

    خدمات تخصصی ژئوفیزیک

شرکت زمین خاک پویان

ارائه دهنده خدمات آبیابی و اکتشاف آب های زیر زمینی ؛ خدمات ژئو فیزیک و مطالعات زیرزمینی

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

مطالعات اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه

مطالعات تخصصی ژئوفیزیک جهت تعیین بهترین محل دسترسی به آب.

خدمات آب یابی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی.

تعیین سطح ایستابی منطقه  و لایه های آبرفتی.

تعیین محل چشمه های زیرزمینی.

مطالعات برنامه ریزی منابع آبی.

 

ادامه مطلب

مطالعات تخصصی معادن

برداشت ژئوفیزیک انواع معادن.

تخمین ذخیره و تعیین پلان اکتشافی .

مطالعات دورسنجی و تعیین محدوده های امید بخش و مناسب  مطالعات صحرایی.

اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و طلا و زغال سنگ و سنگهای ساختمانی و... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی از جمله  مقاومت ویژه RS ؛ قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری، لرزه، ژئورادارو میکروسایزمیک و الکترومغناطیس و ....

ادامه مطلب
opalwebgostar