شرکت زمین خاک پویان

 

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

مهندسین زمین خاک پویان

 شرکت زمین خاک پویان از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس می باشد؛ خطی مشی کلی مجموعه فعالیت برپایه تحقیق و توسعه با رعایت اصول توسعه پایدار در راستای اعتلای علمی و فناوری کشور عزیزمان می باشد.
ادامه مطلب

مطالعات اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه

  مطالعات تخصصی ژئوفیزیک جهت تعیین بهترین محل دسترسی به آب.

خدمات آب یابی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی.

تعیین سطح ایستابی منطقه  و وضعیت لایه های آبرفتی.

تعیین محل چشمه های زیرزمینی.

مطالعات برنامه ریزی منابع آبی.

امروزه با بکارگیری متدهای بروز مطالعات ژئوفیزیک قبل از انجام حفاری، بهترین محل و عمق دسترسی به آب مشخص میگردد.

ادامه مطلب

مطالعات تخصصی معادن

مطالعات ژئوفیزیک ؛ زمین شناسی و دور سنجی معادن.

تخمین ذخیره و تعیین پلان اکتشافی.

 مطالعات دورسنجی و تعیین محدوده های امید بخش و مناسب جهت مطالعات صحرایی.

اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و طلا و سنگهای ساختمانی و... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی از جمله مقاومت ویژه RS ؛ قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری،ژئورادارو میکروسایزمیک و الکترومغناطیس و ...

ادامه مطلب

برخی ازشرکت ها و سازمانهایی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم