شرکت زمین خاک پویان

 

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

مهندسین زمین خاک پویان

 شرکت زمین خاک پویان از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس می باشد؛ خطی مشی کلی مجموعه فعالیت برپایه تحقیق و توسعه با رعایت اصول توسعه پایدار در راستای اعتلای علمی و فناوری کشور عزیزمان می باشد.

 

برخی ازشرکت ها و سازمانهایی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم