آشکارسازی تاسیسات زیرزمینی

 مطالعات زیرسطحی آشکارسازی تاسیسات زیرزمینی

با پیشرفت مداوم و سریع متد ها  ودستگاه های نوین ژئوفیزیکی ؛ جایگاه مطالعات زیرزمینی ژئوفیزیک روز به روز در عرصه های مدیریت شهری و منابع ؛عمرانی ؛راهسازی و تونل و سدسازی و... بالاتر می رود و کاربرد های روز افزونی پیدا می کند.

 از طریق مطالعات زیرزمینی با متد های نوین ژئوفیزیکی می توان اطلاعات جامعی از لایه های زیرزمینی و تاسیسات مدفون به دست آورد .

 • تعیین محل تاسیسات زیر زمینی.
 • جانمایی لوله ها و خطوط انتقال نیرو و تهیه نقشه زیرزمینی تاسیسات.
 • تعیین محل انشعابات غیرمجاز .
 • تعیین محل نشت لوله های آب .
 • آشکارسازی عوارض زیر زمینی .
 • تفکیک لایه بندی زمین و تعیین نواحی سست و تعیین نواحی مستعد فرونشست.
 • تعیین محل حفرات زیر زمینی.
 •  تعیین محل کانال ها و قنوات زیرزمینی .
 • تعیین محل رگه های آبدار زیرزمینی و آب های درگیر با پروژه های ساختمانی و عمرانی.

  مهندسین زمین خاک پویان ؛مرکز تخصصی آشکار سازی زیرزمینی.

سنجش از دور (ریموت سنسینگ)

سنجش از دور علم تفسیر و تحلیل داده های ماهواره ای است ؛ از تفسیر داده های هوایی می توان اطلاع مفیدی از وضعیت زمین و تغییرات آن و ... بسیار بدست آورد.

امروزه مطالعات ماهواره ای (ریموت سنسینگ ) جایگاه خود را در بسیاری از حیطه ها باز کرده است و با استفاده از تفسیر و پردازش داده های آنلاین ماهواره ای می توان اطلاعات جامع و کاملی بدست آورد از جمله خدمات ما به شرکت ها و نهاد های مربوط می توان موارد زیر را برشمرد:

مطالعه فرونشست زمین :

 • تهیه نقشه های فرونشست در ابعاد وسیع منطقه ای با استفاده از تصاویر رزولوشن بالای ماهواره ای و راداری در برهه های زمانی مشخص .
 • تعیین نقاط مستعد فرونشست از طریق برداشت های نوین زیرزمینی ژئوفیزیک وتبیین وضعیت سازند زیرزمینی و راهکار سنجی جهت ایمن سازی نقاط غیر ایمن.
 • تعیین محدوده های خطر ساز در مجاور تاسیسات و زیرساخت های مهم (من جمله خطوط انتقال ؛ باندهای پروازی ؛تاسیسات و سازه های مهم ؛خطوط راه و راه آهن و ریلی ) در معرض خطر فرونشست .

 

تحلیل مخاطرات طبیعی با استفاده از سنجش از دور(remote sensing ) و gis:

 • پایش میزان خسارات وارده و مناطق درگیر در مخاطرات طبیعی من جمله سیل و زلزله و آتش سوزی .
 • پایش ماهواره ای تغییرات انتشار گاز رادون و پیش بینی افزایش یا کاهش فعالیت لرزه ای .
 • مدلسازی مناطق مستعد آتش سوزی.
 • مطالعات دمای سطح زمین و آسیب پذیری محصولات کشاورزی و زیرساخت های برق.

 

 

مطالعات سیلاب ها و مدلسازی سیلاب ها:

 • مکانیابی محدوده های مستعد سیلاب بر مبنای شاخص های بارندگی و تصاویر ماهواره ای. .
 • تعیین محل های مناسب جهت احداث سیلاب بند و سد های تغذیه مصنوعی منابع آبی من جمله قنوات و سفرات.

 

 

مدلسازی پیش بینی خشکسالی.

 

مطالعه پوشش اراضی مرتعی و بررسی پایداری مراتع در دوره های زمانی.

مدلسازی کاربری اراضی با استفاده از یادگیری ماشین (machine learning)و روش های تحلیل فضایی.

 ایجاد سیستم مدیریت و پایش جنگل ها.

 مدلسازی رشد شهرها.

استفاده از سنجش دور در پایش آلودگی های محیط.

مدیریت منابع آبی و چشمه ها و حوضه های آبی.

 

مطالعات اولیه معادن و تعیین مناطق مستعد جهت مواد معدنی.

تعیین بافت زمین شناسی زمین.

بررسی نمایه های گسل ها و سایر عوارض زمین شناسی.

تعیین وضعیت حوزه های آبریز و محل های هدایت و تجمع آب.

بررسی حوادث قهری مانند سیل و زلزله و گردباد و طوفان و ...

تعیین محل عوارض شهری من جمله مسیل ها و قنوات و سایر عوارض .

 

شرکت زمین خاک پویان؛ از شرکت های فناور و تحقیق و توسعه محور ؛ در زمینه مطالعات دور سنجی خدمات زیر را ارائه می نماید:

 •  مطالعات سنجش از دور معادن و مواد معدنی مختلف و تعیین محدوده های مستعد مواد معدنی.
 • مطالعات حوضه های آبریز و منابع آب رو سطحی و رواناب ها.
 • تعیین محدوده های خطر سیلاب ؛ و تعیین محل مناسب جهت احداث سیل بند و ...
 • مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی مناطق و محدوده های وسیع.
 • تعیین میزان فرونشست در نواحی مختلف.
 • تعیین محل عوارض روزمینی در محدوده های وسیع .
 • مطالعات کشاورزی دورسنجی (تعیین محدوده آفات؛ تفکیک بافت و پوشش گیاهی و...)
 • مطالعات محدوده پیدایش و پخش ریزگرد ها و برنامه ریزی جهت مقابله و مهار ریزگردها.

 

 

 

جانمایی و شناسایی و احیا قنوات

 

  آشکار سازی و جانمایی محل شاخه ها و میله های قنوات گم شده و تعیین محل عوارض زیرزمینی از طریق مطالعات ژئوفیزیک 

قنات یا کاریز از بهینه ترین و قدیمی ترین روش های دسترسی به آب بوده است که از قدیم الایام در ایران عزیزمان مورد استفاده قرار می گرفته است.

قنات ها ذخایر آب زیرزمینی هستند و گنجینه های پنهان برای هر شهر محسوب می شوند، چنانچه هر کجا آب باشد آبادانی نیز هست و شهرها در جایی ایجاد می شدند که آب زیادی وجود داشته. در واقع قنات ها مجموعه ای از چند میله و گالری  زیرزمینی هستند که در گذشته برای آب رسانی در بخش شرب و کشاورزی استفاده می شدند. به مرور با تغییرات در شهر و ایجاد شبکه آبرسانی دیگر توجهی به قنات ها نشد و استفاده های غیر مرتبط از آنها صورت گرفت. رفته رفته به دلیل بی توجهی به قنات ها برخی از آنها خشک شدند و قنات ها به صورت بایر(خشک شده) و دایر (دارای آب) درآمدند. همچنین برداشت غیر اصولی و غیر مجاز آب، انتقال فاضلاب به گالری های زیر زمینی، عدم تعمیر و نگهداری درست از قنات ها و... سبب شد تا مشکلات عدیده ای به وجود بیاید و قنات ها از یک فرصت به تهدید برای شهر و شهروندان تبدیل شوند.

تعیین محل قنوات و شاخه ها و میله های آنها حائز اهمیت فراوانی هستند ،از جمله علت هایی که امروزه  نیازمند تعیین محل قنوات هستیم موارد زیر را می توان بر شمرد :

 •  در بسیاری از مناطق تعیین حدود ثبتی زمین بر اساس نقشه های ثبتی بر اساس محدوده و محل قرار گیری قنات می باشد ، که مالکان زمین ها جهت تعیین دقیق محل و ابعاد زمین خود نیازمند جانمایی محل قنات های قدیمی هستند.
 • قنات ها یا کاریز ها یکی از روش های طبیعی و منطبق با محیط زیست بوده اند که از قدیم الایام در ایران جهت آبرسانی و تامین آب کشاورزی و یا شرب و مصرفی مورد استفاده بوده اند. تعیین محل شاخه ها یا میله های قنات های قدیمی و بررسی و مطالعه به جهت بازسازی و احیا آنها ،یکی از بهترین روشهای آبرسانی سازگار با محیط زیست می باشد.
 • در مناطق شهری ،تعیین محل دقیق قنات ها در زیر سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار است ، چرا که با شناسایی و ایمن سازی محل آنها می توان از تاثیرات منفی فرونشست و خرابی سازه جلوگیری نمود.قنات های واقع در نزدیک سطح زمین، در صورتی که در روی آنها ابنیه و یا راههای ارتباطی احداث گردند، باعث می شوند که سطح زمین مذکور نشست نماید و در نتیجه ابنیه و راههای یاد شده تخریب گردد. لذا قبل از اقدام به احداث هرگونه بنا و راه، می بایستی اول از عدم وجود قناتهای فوق الذکر در زیر سطح زمین مورد نظر اطمینان حاصل گردید و بعد نسبت به احداث ابنیه و راههای یاد شده اقدام نمود.
 •  به علت قدمت کاریز ها،در بسیاری از مناطق تعیین محل قنوات به منظور بازسازی آثار باستانی و قدیمی انجام می پذیرد.
 • در بسیاری از مناطق نفوذ آب فاضلاب های شهری و روان آب های دیگر به داخل مسیر قنوات قدیمی که اکثرا تا حدودی تخریب شده اند؛ موجبات  شستگی و نشست بیشتر سطوح زیرین را فراهم می آورد؛همانگونه که اکثرا در اخبار می شنویم فلان خانه بر روی قنات دچار نشست یا ریزش شد.
 • قنات های فعال اکثرا دارای آب با کیفیتی می باشند که به جهت برنامه ریزی و استفاده مناسب ؛منابع بسیار ارزشمندی محسوب می شوند (علی الخصوص در این برهه کم آبی در کشور)ولیکن متاسفانه شاهد هستیم در بسیاری از نقاط به علت عدم شناسایی و برنامه ریزی در مسیر به فاضلاب یا اگو می پیوندند که این امر موجب اتلاف منابع عظیمی از آب با کیفیت می گردد.

جانمایی و شناسایی محل قنوات و حفرات و شاخه ها و میله ها و سایر عوارض زیرزمینی با متد های به روز و نوین علم ژئوفیزیک همراه با عملیات نقشه برداری دقیق انجام می گیرد ؛همچنین در بسیاری از موارد ، جهت افزایش دقت برداشت ها ، سعی می گردد با توجه به شرایط خاک منطقه و دست خورده و دست نخورده بودن بستر و شرایط دسترسی و بافت منطقه از تلفیق چندین متد متفاوت جهت جانمایی و آشکار سازی زیر سطحی استفاده نمود.

در بسیاری از مناطق با توجه به عمق مورد نظر اکتشاف و محدوده مورد مطالعه جهت تعیین محل و عمق شاخه ها و قنوات از متد های متفاوت ژئوفیزیکی استفاده می گردد من جمله :

 • مطالعات ژئورادار (GPR )
 • مطالعات مقاومت سنجی دوبعدی.
 • گراویمتری و میکرو گراویمتری.
 • استفاده از گرادیومترهای مغناطیسی.
 • سیستم برادبند الکترومغناطیس.

تهیه نقشه جامع قنوات و تعیین وضعیت و جانمایی آنها در شهر ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ شرکت مهندسین زمین خاک پویان از شرکت های پیشرو و فناور در زمینه تعیین محل و تهیه نقشه جانمایی قنوات می باشد.

 

 

   شرکت مهندسین زمین خاک پویان دارای تجربه و تخصص در زمینه مطالعات اکتشافی و جانمایی و تعیین محل قنوات و همچنین برنامه ریزی جهت احیا و دایر سازی قنوات راکد ،آماده خدمت رسانی در سراسر ایران می باشد.

 

 

 

مطالعات ژئوتکنیک

 

  مطالعات ژئوتکنیک و ژئو فیزیک در پروژه های عمرانی:

   لزوم اجرای همزمان مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در پروژه های ساختمانی:

 با توجه به ماهیت متفاوت مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی ؛اجرای همزمان و همگام این مطالعات مزایای بسیاری در کاهش هزینه ها و کاهش خطرات ساخت و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از زیرزمین ایجاد می نماید ؛

مطالعات ژئوفیزیکی که در پروژه های ساختمانی و عمرانی انجام می گردند ؛مطالعات غیرمخرب بوده و بدون حفر گمانه یا چاه و از طریق ارسال و دریافت امواج و یا دریافت خواص الکتریکی  یا الکترومغناطیسی و یا ... ؛ اطلاعات جامعی از لایه های زیرزمینی  به دست می آید.

   مزایای اجرای مطالعات ژئوفیزیک همگام با مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های عمرانی :

مطالعات ژئوفیزیک غیرمخرب هستند و نیازی به حفاری ندارند.

از طریق مطالعات ژئوفیزیک می توان دید جامع وسه بعدی از زیرزمین بدست آورد؛ مطالعات ژئوفیزیک امکان برداشت به صورت نقطه ای و خطی و سه بعدی را نیز دارند و می توان اطلاعات جامعی از تمام سطوح زیرزمینی بدست آورد ؛ این در حالی استکه گمانه های ژئوتکنیکی تنها نشان دهنده وضعیت زیرزمینی در محل حفر می باشند و چه بسا در فواصل بین گمانه ها تغییر لایه و یا حفرات و یا سازند سست ویا بافت خطرسازی موجود باشد و ازدید مهندسین طراحی و ساخت مخفی بماند .(در بسیاری از مناطق شهر تهران شاهد این پدیده بوده ایم که پروژه های مهندسی ساز و با کیفیت ؛ علی رغم انجام مطالعات ژئوتکنیک  به علت عدم اطلاع دقیق از وضعیت لایه های زیرزمینی و تراز آب و حفرات وقنوات و ... دچار ضرر وزیان هنگفت  شده اند)

مطالعات ژئوفیزیک با متدها و دستگاه های مختلف قابل اجرا می باشند که هر کدام به جهت بررسی خاصی از لایه های زیرزمینی مورد نظر قرار می گیرند و با تلفیق متد های برداشت می توان دید جامعی از لایه های زیرزمینی بدست آورد.

 تعیین تراز آب زیرزمینی در مطالعات ژئوفیزیک با دقت مطلوبی انجام می پذیرد.

 تعیین نواحی سست و نواحی مستعد فرو نشست از طریق مطالعات ژئوفیزیک در محدوده سایت پروژه تا عمق مورد نظر انجام می گیرد.

جانمایی محل قنوات و حفرات زیرزمینی با متد های ژئوفیزیکی امکان پذیر می باشد.

تعیین محل سازند رسی در محدوده پروژه انجام می گیرد.

در مناطق در گیر با رگه ها و سفره های آب زیرزمینی مطالعات ژئوفیزیک راهکار مناسبی جهت هدایت و زهکشی آب بر اساس بافت طبیعی لایه های زمین ارائه می کند وچه بسا در بسیاری از موارد قبل از عملیات خاکبرداری بتوان راهکار مناسبی جهت زهکشی طبیعی آب های زیرزمینی ارائه داد.(شرکت  زمین خاک پویان با متد انحصاری شناسایی لایه های تراوا و پذیرنده آب در زیرزمین ؛ هدایت آب را به صورت طبیعی و بدون نیاز به پمپاژ به لایه های تراوا انجام می دهد.)

  تعیین محدوده های خطر ساز من جمله محدوده های سست و مستعد فرونشست ؛ حفرات زیرزمینی در محل سازه ها و جاده ها ؛ ریزگسل ها و خطرات و تهدیدات زیرزمینی پنهان .

 تعیین مقاومت الکتریکی لایه های زیرزمینی و نقاط مناسب جهت حفر چاه ارت و سیستم ارتینگ.

 

در پروژه های ساختمان سازی و عمرانی بهره گیری از مطالعات نوین ژئوفیزیکی کمک شایانی در کاهش هزینه ها و ریسک پروژه ها در زمان طراحی و خاکبرداری ،پایدارسازی ،هدایت آبهای زیر سطحی و زهکشی ،ساخت و بهره برداری دارد .

چه بسیار سازندگان مطرح پروژه های عمرانی و ساختمانی که به علت عدم آشنایی با خدمات نوین ژئوفیزیکی متحمل ضرر و زیان و هزینه های هنگفت در زمان ساخت و اجرا و بهره برداری پروژه های ساختمانی شده اند ،

 

تعیین محل های مناسب جهت اجرای گمانه های ژئوتکنیک و کاهش هزینه های مطالعات ژئوتکنیک و افزایش دقت داده برداری زیرزمینی از طریق مطالعات ژئوفیزیک در ابتدای پروژه.

 

  مهندسین زمین خاک پویان؛مشاور و مجری تخصصی مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک .

مطالعات ژئورادار(GPR)

   امروزه مطالعات رادار نفوذ پذیر ( ژئورادار ) جزء لاینفک پروژ های راهسازی و راه آهن ؛ ساختمان سازی انبوه و شهرک سازی ؛ باستان شناسی و ... می باشد.

 دستگاه ژئورادار برای مکانیابی پدیده ­های زیرسطحی و یا پیوستگی جانبی سطح مشترک خاک و سنگ در اعماق کم بکار می­رود. در این روش امواج رادیویی با فرکانس بسیار بالا (بین 10 تا 3000 مگاهرتز) به درون زمین ارسال شده و این امواج با برخورد به اشیاء و یا مرز نسبتا واضح بین لایه­ های زیرزمینی بازتاب می­کنند و در نهایت توسط دستگاه به صورت نگاشت ثبت می­گردند. 

   بازتابش های رادار بوسیله تفاوت گذردهی الکتریکی (ثابت دی الکتریک) بین موادی که امواج الکترومغناطیس را از خود عبور می­دهند ایجاد می­گردند. امواج الکترو مغناطیس هنگام برخورد به ناپیوستگی های الکتریکی درون لایه­ های زمین قسمتی بازتاب یافته و قسمتی با درون لایه­ های زیرین نفوذ می­کند تا در نهایت موج مستهلک می­گردد. زمان رفت و برگشت امواج الکترومغناطیس منعکس شده از سطح مشترک اهداف زیر سطحی اندازه­گیری شده و با معلوم بودن سرعت امواج الکترومغناطیس موقعیت هدف در زیر زمین بر روی مانیتور دستگاه به صورت مقطع رادار به نمایش در می­آید. بنابراین مقطع رادار بیش از آنکه چگالی را به نمایش درآورد، ویژگی الکتریکی زمین را نشان می­دهد.

  امواج الکترومغناطیس ژئورادار از موادی که هدایت الکتریکی کمی دارند عبور نموده اما هنگام عبور از مواد با هدایت الکتریکی بالا مانند رسها، خاکهای آلی اسیدی و مواد اشباع با آب شور به شدت جذب می­شوند. مقدار نفوذ عمقی GPR به مقدار امواج  عبور شده از زمین بستگی دارد. نفوذ امواج رادار توسط آب زیرزمینی و درصد بالای رس کاهش می یابد. بهترین کارآیی دستگاه GPR در خاکهای ماسه­ ی خشک می­باشد.

  امتیاز بالقوه GPR در به نقشه درآوردن شرایط زیر سطحی طبیعت غیر مخرب آن است. در این روش هیچ نیازی به حفاری گمانه و یا سوراخ کردن خاک نمی­باشد، در حالیکه تکنیک های مخرب، هزینه بر، زمان بر و اساساً از بین برنده ساختار ناحیه نمونه گیری و اطلاعات آن می­باشد. علاوه بر آن، پیمایشهای GPR سریعتر و اقتصادی­ تر بوده و دقت فضایی بیشتر و بهتری را نسبت به روشهای متداول دیگر فراهم می­نمایند. این روش قابلیت تهیه اطلاعات زیرسطحی را از عمق چند سانتی­متر تا چند ده متر دارد.

جی پی آر

  از جمله کاربردهای مطالعات رادار نفوذ پذیر می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • بررسی حفرات گالری ها و آنومالی های احتمالی زیر سطحی در محل احداث پروژه های عمرانی.
 • بررسی قنوات و تعیین مسیر و محل دقیق قنات ها و شاخه های آنها .
 • بررسی لایه های زیر سطحی در پروژه های راهسازی و راه آهن و خطوط انتقال نیرو.
 • مطالعات باستان شناسی .
 • جانمایی و برداشت و تعیین محل تاسیسات شهری در زیر زمین.
 • بررسی سازندهای سست و سطح نشست در زمین .
 • تعیین محل تاسیسات زیرزمینی.
 • تعیین محل نشت در خطوط لوله.
 • تشخیص انشعابات غیر مجاز.
 • بررسی سازه های مدفون زیر سطحی.
 • تعیین محدوده های مستعد فرو نشست.

 

          نمایی از دستگاه GPR آنتن 250 مگاهرتز Shield  به همراه چرخ تریگر: 

 

  شرکت مهندسین زمین خاک پویان ؛مجری تخصصی مطالعات زیرسطحی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

نقشه برداری هوایی

  خدمات تخصصی نقشه برداری هوایی:

 •  تهیه نقشه هوایی از معادن (ارتوفتو) و همچنین تهیه مدل سه بعدی معادن.
 • تهیه نقشه هوایی از مناطق شهری و تبیین المان های شهری (سازه ها ؛ تاسیسات ؛رقوم ارتفاعی ؛عوارض شهری منجمله قنوات ؛آبریز ها و ...)
 • پایش دوره ای احجام عملیات معدنی و خاکبرداری و...
 • پایش سریع السیر مناطق شهری و تهیه نقشه رقومی عکسی از مناطق.
 • پایش حوزه های آبریز به جهت تعیین بیلان آبی و مناطق مستعد رواناب و سیلاب .
 • تهیه مدل سه بعدی هوایی با دقت بسیار بالا از مناطق شهری جهت مدیریت پایدار.

   نقشه برداری و تعیین مختصات دقیق مسطحاتی و ارتفاعی بر اساس سیستم مختصات جهانی UTM و همچنین برداشت و پیاده سازی  موقعیت  عوارض منطقه ای .

  متخصصین شرکت زمین خاک پویان با بهره گیری از تخصص و  تجهیزات بروز در زمینه نقشه برداری و تعیین موقعیت دقیق مکانی در زمینه های زیر انجام فعالیت می نمایند :

 عملیات برداشت دقیق عوارض زمینی بر اساس نقاط مرجع سازمان نقشه برداری و تهیه و ترسیم نقشه .

  نقشه برداری راه و پروژه های عمرانی و ترسیم و تعیین حجم عملیات خاکی و برآورد مصالح مورد نیاز و...

 نقشه برداری معادن و تخمین احجام دقیق و ترسیم پروفیل و  نیمرخ  دو بعدی  و سه بعدی مخازن و برآورد احجام عملیات خاکبرداری و حفاری و...

 عملیات نقشه برداری دقیق همراه با عملیات آشکارسازی زیر سطحی تاسیسات و عوارض من جمله عملیات آشکارسازی تاسیسات و لوله های مدفون ، عملیات آشکارسازی قنوات و حفرات و گالری ها .

 پایش دقیق جنگلها و مزارع و تهیه نقشه های پایش دوره ای.

 

 تهیه نقشه هوایی مناطق شهری و پر عارضه توسط پهباد :

از مزایای تهیه نقشه - عکس رقومی مناطق شهری توسط پهباد نقشه برداری می توان موارد زیر را برشمرد :

  سرعت بالای تهیه نقشه.

 دقت و کیفیت بالا و امکان مشاهده دقیق عوارض شهری و همچنین مقایسه عوارض شهری مانند تعیین محل قنات های قدیمی از طریق مقایسه تصاویر هوایی قدیم و جدید ، پایش ارتفاعی مناطق شهری علی الخصوص پایش فرونشست ؛تبیین و مشخص نمودن کلیه عوارض به صورت نقشه - عکس و ...

 کاهش هزینه ها نسبت به روش های سنتی تهیه نقشه ( نقشه برداری زمینی )

 مهندسین زمین خاک پویان ؛ مرجع تخصصی تهیه نقشه های رقومی پهبادی .

نقشه برداری