علم دورسنجی

 

 

دورسنجی

مطالعات تخصصی سنجش از دور معادن
سنجش از دور یا دور سنجی علم پردازش و تفسیر داده های ماهواره هاست که در زمینه تعیین محدوده های مساعد برای اکتشافات معدنی بسیار کارساز می باشد.
بررسی مناقط وسیع و تعیین مناطق امید بخش و مساعد جهت انجام مطالعات ژئوفیزیک زمینی از جمله کاربرد های علم دورسنجی می باشد.
از جمله مزایای سنجش از دور سرعت بالا و هزینه کم تخمیین منابع معدنی می باشد.
پر استفاده ترین ماهواره ها در بحث مطالعات معادن ماهواره های aster و landsat و hyperion می باشند.