خدمات و محصولات زمین خاک پویان

شرکت زمین خاک پویان از واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس و از شرکت های  تحقیق و توسعه محور پیشرو در زمینه انجام مطالعات و ساخت ادوات نوین  و پیشرفته   زمین شناسی ؛ ژئو تکنیک ؛ ژئو فیزیک ؛  مطالعات ماهواره ای و دورسنجی ، هیدروژئولوژی و مطالعات زیست  محیطی  و مدیریت منابع آب می باشد.

 

 

 

 

 

 خدمات ما:

انجام خدمات مشاوره ؛مطالعه، طراحی و نظارت و اجرا در زمینه های:

 • مطالعات تخصصی زیرزمینی اکتشاف منابع آب زیرسطحی (ژئوالکتریک و الکترومغناطیس)
 • مطالعات ژئوفیزیک معادن و تخمیین ذخیره معادن .
 • مطالعات فرونشست و تعیین محدوده های خطرساز.
 • جانمایی و تعیین محل قنوات و حفرات و تاسیسات زیرزمینی.
 • تعیین بهترین محل دفع پساب و فاضلاب ( همگام با زیست بوم منطقه )
 • مطالعات همگام با مدیریت بحران شهری و تعیین نقاط خطرساز و حادثه آفرین ؛ مستعد فرونشست ؛سازند های سست و...
 • نقشه برداری .
 • مطالعات نوین ژئوفیزیکی پروژه های عمرانی .
 • بررسی زمین ساختگاه در محل اجرای پروژه های با اهمیت زیاد.
 • خدمات حفاری ماشینی به روش ضربه ای و دورانی.
 • مطالعات ویدئومتری قائم و افقی (رباتیک) چاه ها و لوله ها و مجاری و قنوات.
 • احیا و بازسازی چاه ها با روش های مکانیزه و مکانیکی و شیمیایی ؛من جمله احیای شیمیایی آکوافرید و اسید شویی و الکتروشاک.
 • مطالعات دورسنجی (RS) و تعیین محدوده های مساعد معدنی .
 • مطالعات هیدروژئولوژی مناطق و تعیین بیلان آبی و حوزه های آبریز و...
 • مطالعات سنجش از دور ماهواره ای منابع و زمین ریخت شناسی و بررسی مناطق وسیع.
 • مطالعات لرزه نگاری.
 • مطالعات گراویمتری و ثقل سنجی .
 • مطالعات ژئورادار (GPR).
 • برنامه ریزی و تهیه سیستم جامع زیرسطحی به جهت مدیریت منابع ارزشمند ملی.
 • هدایت آب های زیرزمینی درگیر با تونل ها و گودبرداری ها و پروژه های ساختمان سازی و ...
 • تفکیک منابع شور و شیرین و آلوده و سالم وجلوگیری از پیوستن منابع سالم به منابع آلوده و دارای ناخالصی.

 

 

 محصولات ما:

 • دستگاه مگنتومتر نانو سنسور.
 • دستگاه گرادیومتر مگنتومتر نانو سنسور.
 • دستگاه الکترومغناطیس محدوده فرکانس .
 • دستگاه الکترو مغناطیس شعاعی MRG.