شرکت زمین خاک پویان

 

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

اکتشاف آب زیرزمینی

آبیابی

  امروز با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش های نوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است. صنعت کشاورزی و آبیاری هم به پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف رسیده است. یکی از تکنولوژی های این صنعت، اختراع  متدهای  ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب های زیرزمینی است. با توجه به افت سطح آب در دشتها و یا خشک شدن چاههای آب کشاورزی استفاده از تکنیک مدرن ژئو الکتریک و اسکن آب زیرزمینی با روش های الکترومغناطیسی میتوان با هزینه ای کم نسبت به سایر روشها جهت پیدا کردن بهترین محل حفاری اقدام نمود.

دستگاه های ژئوفیزیکی بویژه دستگاه ژئوالکتریک و نیز روش اسکن آب زیرزمینی در مطالعات قبل از حفاری چاه آب شرب و کشاورزی به منظور تعیین محل حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی استفاده می شوند. موارد ذیل از جمله اطلاعاتی هستند که از طریق مطالعات ژئوفیزیکی قبل از حفاری می توان به دست آورد :

  • تعیین بهترین محل حفاری جهت دستیابی به آب بیشتر و حفاری کمتر.
  • تعیین محدوده های ریز گسل ها و گسل ها و درز و شکاف سنگها که علی الخصوص در زمین های سنگی نقش بسزایی در دسترسی به آب دارند.
  • تفکیک لایه بندی زمین و تعیین لایه های خاک و سنگ .
  • تعیین سطح ایستابی و عمق لایه آبدار
  • تعیین لایه های ریزدانه و لایه هایی که احتمال نفوذ به آب چاه و تخریب کیفیت آن را دارند.
  • تعیین کیفیت آب (میزان شیرینی و شوری و تعیین مرزبین آنها).
  • تشخیص ریزش احتمالی در طی حفاری و بهره برداری چاه.
  • تعیین محل جابجایی چاه و تعیین میزان کف شکنی.
  • تخمین میزان آبدهی و عمق دسترسی به آب (سطح ایستابی) و تعیین حداکثر عمق حفاری.

آیا می دانید چاههایی که با روشهای علمی تعیین محل می گردند ، بسیار موفق تر از چاههایی می باشند که بدون مطالعه حفر می شوند ؟

آیا می دانید مطالعات ژئوفیزیک تنها روش تائید شده جهت شناخت آبهای زیرزمینی است ؟

آیا می دانید با انجام مطالعات قبل از حفاری می توان ریسک هزینه های حفاری را تا 90% کاهش داد ؟

آیا می دانید هزینه انجام مطالعات ژئوفیزیک نسبت به هزینه های حفاری بسیار ناچیز است ؟

با انجام مطالعات ژئوفیزیک می توانید عمق و روش مناسب برای حفاری را تعیین و با کمترین هزینه بهترین نتیجه را کسب نمائید و با کسب نتیجه بهتر از اتلاف سرمایه ها پرهیز نمائید.

 

   شرکت مهندسین زمین خاک پویان با سابقه بیش از پانصد پروژه مطالعاتی در ایران و کشور های همسایه؛ آماده ارائه خدمات آب یابی و مطالعات منابع آبی زیر زمینی به صنعتگران و کشاورزان  می باشد.

 

 

برخی ازشرکت ها و سازمانهایی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم