شرکت زمین خاک پویان

 

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

مطالعات تخصصی معادن

مطالعات ژئوفیزیک ؛ زمین شناسی و دور سنجی معادن.

تخمین ذخیره و تعیین پلان اکتشافی.

 مطالعات دورسنجی و تعیین محدوده های امید بخش و مناسب جهت مطالعات صحرایی.

اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و طلا و سنگهای ساختمانی و... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی از جمله مقاومت ویژه RS ؛ قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری،ژئورادارو میکروسایزمیک و الکترومغناطیس و ...

با توجه به هزينه بالاي عمليات اكتشاف معادن، معمولاً در اولين مراحل اكتشافی و پيش از شروع عمليات حفاری، از عمليات ژئوفيزيک به منظور تعيين وضعيت اوليه توده معدنی و بررسي های اوليه فنی و اقتصادی و در نهايت تعيين محل های حفاری استفاده مي شود.

علاوه بر اين بسياری از ذخاير بزرگ معدنی در زير سطح زمين مدفون شده اند و با روش های معمول پی جويی نمی توان به وجود آنها پی برد اما با استفاده از روش های ژئوفيزيکی می توان به اكتشاف اين ذخاير معدنی پرداخت.

فعاليت هاي اين بخش عبارتند از:

  • بررسي نقشه های زمین شناسی و داده های ژئوفيزيك هوايی و انجام مطالعات دورسنجی و تعيين مناطق اميدبخش.

  • طراحي شبكه برداشت ژئوفيزيک.

  • عملیات برداشت صحرایی.

  • تعيين محل حفر گمانه های اكتشافی با توجه به نقشه های ژئوفيزيک.

  • تخمیین ذخیره ماده معدنی.

  • بررسی های ژئوشیمیایی و آنالیز مواد معدنی.

  • تعیین پلان استخراج معدن.

 

مهندسین زمین خاک پویان ، مشاور و مجری تخصصی مطالعات معادن.

 

برخی ازشرکت ها و سازمانهایی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم