شرکت زمین خاک پویان

 

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

مطالعات اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه

  مطالعات تخصصی ژئوفیزیک جهت تعیین بهترین محل دسترسی به آب.

خدمات آب یابی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی.

تعیین سطح ایستابی منطقه  و لایه های آبرفتی.

تعیین محل چشمه های زیرزمینی.

مطالعات برنامه ریزی منابع آبی.

  امروزه با بکارگیری متدهای بروز مطالعات ژئوفیزیک قبل از انجام حفاری، بهترین محل و عمق دسترسی به آب مشخص می گردد.

 از طریق مطالعات زیرسطحی آب یابی می توان اطلاعات جامعی در مورد لایه بندی زمین و آبرفت منطقه و سطح ایستابی آب ، وضعیت سنگ بستر ،شوری و شیرینی و کیفیت آب خروجی ؛ محل چشمه ها و درز و شکاف ها به دست آورد ؛همچنین انجام حفاری؛ کور و بدون نتیجه نخواهد بود.

 

  مزایای انجام مطالعات آب یابی به شرح ذیل می باشد:آبیابی

 • تعیین سطح ایستابی و سنگ بستر .

 • تفکیک لایه بندی زمین و برنامه ریزی جهت انجام کمترین حفاری در سنگ .

 • دسترسی به منابع پربارتر و با کیفیت آب با کمترین هزینه حفاری.

 • جلوگیری از حفاری کور و بدون نتیجه .

 • تفکیک لایه های شور و شیرین و برنامه ریزی جهت دسترسی به آب شیرین .

 • تعیین نوع لوله جدار مناسب با توجه به وضعیت خاک منطقه و افزایش طول عمر مفید چاه .

 • در چاه هایی که مشکل ماسه دهی و نشت رسوبات ریز دانه دارند تعیین لایه بندی زمین و استفاده از گراول پکینگ مناسب و تعیین ساختمان چاه تاثیر زیادی در افزایش عمر و کارایی چاه آب خواهد داشت.

 • تعیین محل دسترسی به بیشترین ضخامت آبرفت با تراوایی مناسب و بالاترین دبی خروجی.

 • تفکیک پساب های صنعتی و فاضلاب ها و آبهای آلوده و برنامه ریزی جهت هدایت آنها به خارج از لایه های آبرفتی .

 • شناسایی و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه و سازگار با محیط زیست از منابع آب .

 • کاهش هزینه های بهره برداری از طریق تعیین ساختمان چاه و همچنین کاهش هزینه های ثانویه (هزینه های پمپاژ ؛کف شکنی ؛جابجایی؛گرفتگی و انسداد چاه ؛رسوب دهی ؛شوری آب و تصفیه آب ؛درگیری با آلاینده ها و... )

 • تعیین محل ریزگسله ها و حفرات علی الخصوص در زمین های سنگی و کوهپایه ای و تعیین محل عبور رگه های آب زیرزمینی .

 • مطالعات مخازن آبگیر چشمه ها و منابع کارستی و برنامه ریزی های کلان افزایش بهره وری منابع آب .

 

  شرکت مهندسین زمین خاک پویان با سابقه درخشان اکتشافی در ایران و کشور های همسایه؛ آماده ارائه خدمات آب یابی و مطالعات منابع آبی زیر زمینی به صنعتگران و کشاورزان  می باشد.

 

برخی ازشرکت ها و سازمانهایی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم