شرکت زمین خاک پویان

 

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

کانسارهای منگنز رسوبی چه نوع کانسارهایی می باشد؟

 منگنز رسوبی

 افق های جانبی گسترده ای از منگانیت، پسیلوملان، پیرولوزیت، رودوکروزیت و سایر کانی های منگنزی که در رسوبات دریایی مانند دولومیت، سنگ آهک، گچ و شیل سیاه وجود دارند. رسوبات منگنز اغلب بافت‌های مختلفی از جمله اولیت‌ها و پیزولیت‌های رسوبی، لایه ای‌ ، بسترهای فرو افتاده، جانشینی در فسیل‌های فراوان را نشان می‌دهند. در این کانسارها "سنگ اولیه" معمولاً با فرآیند سوپرژن غنی‌تر می‌شود. این ذخایر منبع اصلی منگنز در مقیاس جهانی هستند.

تصویر رخنمون از رخساره لایه ای حاوی منگنز رسوبی

 

مترادف ها:  "حوضه های  چینه ای حاشیه ای حاوی منگنز ، نهشته های منگنز کم عمق دریایی در اطراف حوضه های حاوی شیل سیاه.

کانسارهای منگنز رسوبی در چه سیستم تکتونیکی تشکیل می­ شود؟

 حوضه داخلی یا حاشیه ای که بر روی کراتون های پایدار قرار دارد.

کانسارهای منگنز رسوبی در چه محیط رسوبی / محیط زمین شناسی تشکیل می­ شود؟ 

 این نهشته ها در محیط های رسوبی دریایی کم عمق (15-300 متر)، معمولاً در مکان های حفظ شده در اطراف جزایر و برخی از مناطق فلات قاره ای و حوضه های داخلی تشکیل می شوند. بیشتر رسوبات روی بسترهای اکسید شده قرار دارند، اما ممکن است در رسوبات کربناته  با پیشروی به سمت حوضه در محیط های احیایی نیز تشکیل شده باشند. بسیاری از آنها در توالی چینه شناسی در نزدیکی شیل های سیاه قرار دارند.

سن کانی‌سازی: بیشتر نهشته‌ها در دوره پالئوزوئیک پایین تا میانی، ژوراسیک، کرتاسه میانی و پروتروزوییک تشکیل شده‌اند.

انواع سنگ میزبان: سنگ های رسوبی دریایی کم عمق، مانند دولومیت ها، سنگ آهک، گچ و شیل های سیاه، همچنین خاک رس های حاوی اسفنج-اسپیکول، میزبان های مطلوبی هستند. انواع سنگ های مرتبط و موجود در توالی رسوبی شامل ماسه سنگ ها، کوارتزیت ها و طیف گسترده ای از سنگ های آواری ریزدانه هستند.

انواع سنگ مزبان دربرگیرنده کانسارهای منگنز با میزبان رسوبی

ژئومتری: مناطق غنی شده با منگنز از چند تا بیش از 50 متر ضخامت دارند و از چند تا بیش از 50 کیلومتر به صورت جانبی گسترش می یابند. آنها معمولاً شکل "ندول" یا "دونات" دارند. برخی از نهشته‌ها ممکن است از رخساره‌های اکسیدی رو به خشکی و رخساره‌های کربناته احیا شده به سمت حوضه تشکیل شوند.

بافت/ساختار: اوولیت‌ها و پیزولیت‌های رسوبی، لایه‌های ریتمیک، بسترهای فرو افتاده، جانشینی در فسیل‌ها و میکروفسیل‌های سیلیسی برخی از بافت‌های رایج مشاهده شده هستند.

کانی شناسی : اکسیدهای منگنز: عمدتاً منگانیت، پسیلوملان، پیرولوزیت.

کربناتها: عمدتا رودوکروزیت، کوتنوریت، کلسیو رودوکروزیت.

کانی شناسی گانگ : کائولینیت، گوتیت، اسمکتیت، گلوکونیت، کوارتز، سیلیس بیوژنیک. مگنتیت یا سایر اکسیدهای آهن، پیریت، مارکازیت، فسفات، باریت، مواد کربن دار، کلریت،  سیدریت، منگانوکلسیت.

ساخت و بافت های موجود در کانسارهای منگنز رسوبی

آب و هوا: عیار سنگ معدن اولیه نسبتا یکنواخت است. با این حال، غنی سازی سوپرژن ممکن است منجر به افزایش دو یا سه برابری در عیار سنگ معدن شود. مرز بین سنگ معدن اولیه و مناطق غنی شده با سوپرژن معمولاً شارپ است. کربنات‌های منگنز ممکن است به رنگ قهوه‌ای و غیرقابل تشخیص دیده بشوند. اکسیدهای ثانویه عموما به صورت سیاه رنگ رایج هستند.

مدل تشکیل کانسارهای منگنز رسوبی چیست؟

 به طور کلی این رسوبات به عنوان رسوبات منگنز در محیط دریایی  کم عمق در نظر گرفته می شوند که در بخش های شلفی جزایز قدیمی و حوضه های بدون اکسیژن تشکیل می شوند. اعتقاد بر این است که ته نشست منگنز در بخش های آب طبقه‌بندی شده در مرز بین آب‌های احیایی دریا و آب‌های اکسیژن‌دار نزدیک به سطح اتفاق می‌افتد.

انواع رسوبات مرتبط: کانسارهایی با میزبان شیل سیاه، مانند فسفات ها، رسوبات باریت با میزبان رسوبی ، نقره و وانادیوم با میزبان شیل و رسوبات مشابه و مس با میزبان رسوبی ممکن است. بوکسیت و دیگر نهشته‌های نوع لاتریت ، ممکن است در سمت خشکی از این نهشته‌های منگنز واقع شوند. هیچ ارتباط ژنتیکی مستقیمی بین ذخایر منگنز رسوبی و هر یک از این ذخایر مرتبط وجود ندارد.

مدل تشکیل و ژنز کانسارهای منگنز رسوبی

راهکارهای اکتشافی کانسارهای منگنز رسوبی چیست؟

راهنمای ژئوشیمیایی: چینه های غنی شده از منگنز. نسبت منگنز به آهن یک شاخص محلی در حوضه است که ممکن است منعکس کننده جدایی منگنز از آهن با بارش پیریت باشد.

راهنمای ژئوفیزیک: اکتشافات ژئوفیزیکی معمولاً مؤثر نیستند البته پوشش های سوپرژن ممکن است اهداف مناسبی برای روش پتانسیل  خودزا باشد.

سایر راهنماهای اکتشافی: این رسوبات در توالی چینه شناسی دریایی کم عمق رخ می دهند. غلظت بالای منگنز در محیط‌های رسوبی که با رسوب‌گذاری آواری ضعیف مشخص می‌شود، بیشتر می‌شود. شواهد هوازدگی شدید در واحدهای مجاور و همزمان وضعیت رسوبی مطلوب نیز به عنوان یک عامل مثبت در نظر گرفته می شود. در واحدهای پرکامبرین توالی‌هایی که هم شیل‌های سیاه و هم سازندهای آهن اکسید رخساره دارند، برای تشکیل توالی های منگنز رسوبی مطلوب‌ترین هستند. 

 

زمین خاک پویان  تیم زمين شناسي و اكتشاف مجموعه زمین خاک پویان با پرسنلی مجرب و دارای دانش روز در خصوص اکتشاف و استخراج انواع معدن پشتیبان و مشاور شماست.

در صورت نیاز به مشاوره با مهندسین زمین خاک پویان تماس حاصل فرمایید.

 

برخی ازشرکت ها و سازمانهایی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم