شرکت زمین خاک پویان

 

خدمات ژئوفیزیک

آبیابی و اکتشاف آبهای زیر زمینی

ژئوفیزیک معادن

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

Volcanic Redbed Cu

Volcanic Redbed Cu

کانسارهای تیپ مانتو

 در کانسارهای تیپ مانتو کالکوسیت، بورنیت و یا مس آزاد در جریان‌های آتشفشانی مافیک تا فلسیک، توف و برش و سنگ‌های رسوبی مرتبط به‌صورت دانه پراکنده، رگه‌ای و آمیگدال‌های پرکننده شکستگی‌ها و برش‌های جریان‌دار دیده می‌شوند. برخی از نهشته ها به صورت صفحه ای و پهنه های چینه ای هستند، در حالی که برخی دیگر توسط سازه ها و چینه نگاری متقاطع کنترل می شوند.

 

مترادف ها: مس بازالتی، مس با میزبان آتشفشانی، مس مانتو.

محصولات فرعی: مس (نقره)

کانسارهای تیپ مانتو در چه موقعیت های تکتونیکی تشکیل می شوند؟

این نهشته ها در ریفت های درون قاره ای با توالی های بازالتی سیلابی در حاشیه های نزدیک صفحه با آتشفشان های جزایر کمانی و کمان های قاره ای رخ می دهند.

کانسارهای تیپ مانتو در چه محیط رسوبی / محیط زمین شناسی تشکیل می شوند؟

محیط های آتشفشانی قاره ای تا کم عمق دریایی که در "عرض های جغرافیایی کم تا متوسط" با محیط های خشک تا نیمه خشک تشکیل شده اند. درجه دگرگونی در این تیپ کانی سازی حد سبز شیست است.

عصر کانی سازی: پروتروزوییک تا ترشیاری.

انواع سنگ میزبان: گدازه های بازالتی ، برش ها و لایه های آتشفشانی همراه با توف های آتشفشانی مرتبط، سیلتستون، ماسه سنگ و کنگلومرا رایج ترین انواع سنگ هستند. آتشفشان ها ممکن است طیفی از بازالت تا ترکیب ریولیت را پوشش دهند. سنگ‌های رسوبی با بستر قرمز رایج هستند و اغلب ساختارهای رسوبی آب کم عمق را نشان می‌دهند. هر یک از این واحدها ممکن است میزبان رسوبات باشند، اگرچه معمولاً این آتشفشان‌های مافیک هستند که به دلیل وجود مس یا کالکوسیت بومی در آمیگدول‌ها، برش‌های جریان یا شکستگی‌های جزئی، دارای مقادیر بالای پس‌زمینه مس هستند.

ژئومتری: بسیاری از رسوبات به صورت عدسی های صفحه ای است که از چند تا چند ده متر ضخامت دارند که تقریباً با لایه میزبان بیش از چند صد متر مطابقت دارند. سایر رسوبات به شدت تحت تأثیر کنترل‌های ساختاری قرار می‌گیرند و چینه‌نگاری را به‌صورت ، رگه‌ها، برش‌های گسلی و پهنه‌های پراکنده برش می‌دهند.

بافت و ساختار: دانه پراکنده، پر کردن فضای خالی، رگه ها و برخی بافت های جانشینی. فضاهای خالی ممکن است آمیگدال، حفرات در برش های جریانی یا شکستگی باشد. کانی‌سازی معمولاً دانه‌ریز است، اگرچه نمونه‌های قابل مشاهده از «نگت‌های» مس شناخته شده‌اند.

کانی شناسی[اصلی و فرعی]: کالکوسیت، بورنیت، مس بومی، دیژنیت، دیژورلیت، کالکوپیریت، کوولیت، نقره ازاد و گرینوکیت. سولفیدهای آهن، از جمله پیریت، معمولاً در سنگ معدن هستند. برخی از رسوبات از کالکوسیت از طریق بورنیت و کالکوپیت تا پیریت پهنه بندی شده اند.

گانگ معدنی: معمولاً کانی های گانگ کم است یا اصلاً وجود ندارد. مواد معدنی موجود هماتیت، مگنتیت، کلسیت، کوارتز، اپیدوت، کلریت و زئولیت است.

کانی شناسی دگرسانی: به طور کلی، هیچ دگرسانی مرتبطی وجود ندارد، اگرچه بسیاری از رسوبات در سنگ های آتشفشانی دگرگونی منطقه ای با درجه پرهنیت-پمپلیت با کانی هایی مانند کلسیت، زئولیت، اپیدوت، آلبیت، پرهنیت، پمپلیت، لومونتیت و کلریت رخ می دهد.

آب و هوا: این نهشته ها معمولاً هیچ گونه گوسان یا تغییری ندارند. رنگ آمیزی موضعی جزئی مالاکیت یا آزوریت.

کنترل‌ کننده های کانی زایی: به نظر می‌رسد رسوبات به دنباله‌های آتشفشانی کم‌عمق محدود می‌شوند که معمولاً با بسترهای قرمز همراه می باشند. یکی از مهم‌ترین کنترل‌ کننده های کانه زایی، مناطقی با نفوذپذیری بالا ناشی از آتشفشان‌ها، برش‌ها، آمیگدول‌ها و شکستگی‌ها است.

انواع رسوبات مرتبط: رسوبات مس میزبان رسوبی اغلب در توالی چینه شناسی یکسان رخ می دهند. ذخایر مس میزبان کربنات با ذخایر مس بازالتی مرتبط است.

مدل‌های ژنتیکی:  سیالات با دمای پایین که در امتداد لایه های نفوذپذیر در حاشیه حوضه ها یا در امتداد سازه ها مهاجرت می کنند، پس از برخورد با سنگ های اکسید شده، مس را رسوب می دهند. این سنگ ها معمولاً سنگ های آتشفشانی کم عمق دریایی تا کم عمق قاره ای هستند که در محیط های خشک و نیمه خشک تشکیل می شوند. هر دو مدل به سنگ های اکسید شده به عنوان تله نیاز دارند.

راهنما ژئوشیمیایی: کانی شناسی ساده سنگ یک خصوصیت ژئوشیمیایی بسیار خاص برای مس و معمولاً نقره می باشد. نمونه‌های لیتوژئوشیمیایی و رسوبات جریانی ممکن است مقادیر بالای مس و نقره، معمولاً نسبت مس/روی بالا و مقادیر کم طلا را نشان دهند.

راهنما ژئوفیزیکی: بررسی های پلاریزاسیون القایی را می توان برای ترسیم عدسی های معدنی و مناطق دارای رگه های گسترده مورد استفاده قرار داد.

درجه و تناژ معمولی: اندازه ذخایر از صدها هزار تا صدها میلیون تن با درجه بندی کمتر از 1٪ مس تا بیش از 4٪ مس متغیر است. مقادیر نقره فقط برای برخی از ذخایر گزارش شده و بین 6 تا 80 گرم در تن نقره متغیر است.

 تیم زمين شناسي و اكتشاف مجموعه زمین خاک پویان با پرسنلی مجرب و دارای دانش روز در خصوص اکتشاف و استخراج انواع معدن پشتیبان و مشاور شماست.

در صورت نیاز به مشاوره با مهندسین زمین خاک پویان تماس حاصل فرمایید.

 

برخی ازشرکت ها و سازمانهایی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم