مطالعات برنامه ریزی منابع آب

 مطالعات منابع آب زیر زمینی (اکتشاف؛ برنامه ریزی و استفاده پایدار و بهینه )

امروزه انجام مطالعات جامع وتهیه نقشه های منابع آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق از اهمیت بالایی برخوردار است،به منظور مدیریت پایدار منابع و برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف آب های زیر زمینی ؛دسترسی به اطلاعات جامع و بروز زیرسطحی منطقه کمک شایانی خواهد نمود.

از طریق انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محل و همچنین تلفیق داده های صحرایی با اطلاعات موجود منطقه و لاگ های حفاری و نقشه های زمین شناسی و نتایج  حاصله از دورسنجی می توان اطلاعات کامل و جامعی از منابع زیرزمینی آب (سفره ها و چشمه ها و رگه ها ) بدست آورد .

 

 

مطالعات سازند های زیرزمینی با دقت بالا از طریق تلفیق متدهای برداشت ژئوفیزیک من جمله : الکترومغناطیس و وی ال اف پروازی (پهپاد و بالگرد) ،رزیستیویتی متری صحرایی ،لرزه نگاری ،گراویمتری و میکرو گراویمتری،پتانسیل خودزا ،قطبش القایی و مگنتومتری نقطه ای و خطی،الکترومغناطیس صحرایی (محدوده زمان و محدوده فرکانس) و همچنین تطبیق داده های صحرایی با مطالعات هیدرولوژی و مطالعات دورسنجی و نقشه های زمین شناسی منطقه ای و اطلاعات لاگ های حفاری و بانک های داده موجود در منطقه .

 

 

 

 

تدقیق منابع آبی ؛مطالعات منابع آب زیرزمینی (سفره های زیرزمینی؛ گسله های و زون های آبدار) در سطح کلان و منطقه ای  در موارد بسیاری مانند نمونه های زیر کارساز و موثر خواهد بود:

  •  تفکیک منابع شور و شیرین و آلوده و سالم .
  •  دسترسی به آب با کیفیت در مناطق با آلودگی و ناخالصی و شوری
  •  تفکیک منابع و جلوگیری از پیوستن منابع سالم به منابع آلوده و دارای ناخالصی.
  •  تعیین بهترین محل دفع پساب و فاضلاب ( همگام با زیست بوم منطقه )
  •  برنامه ریزی و تهیه سیستم جامع زیرسطحی به جهت مدیریت منابع ارزشمند ملی.
  •  مطالعات منابع آبی عمیق و نیمه عمیق و برنامه ریزی جهت استفاده از منابع تجدیدپذیرآب ژرف.
  •  سد های زیر زمینی و جلوگیری از هدر رفت آب حوزه های رودخانه های مرزی.
  •  سدهای آب رسان و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع.