مطالعات برنامه ریزی منابع آب

 مطالعات منابع آب زیر زمینی (اکتشاف؛ برنامه ریزی و استفاده پایدار و بهینه )

امروزه انجام مطالعات جامع وتهیه نقشه های منابع آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق از اهمیت بالایی برخوردار است،به منظور مدیریت پایدار منابع و برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف آب های زیر زمینی ؛دسترسی به اطلاعات جامع و بروز زیرسطحی منطقه کمک شایانی خواهد نمود.

از طریق انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محل و همچنین تلفیق داده های صحرایی با اطلاعات موجود منطقه و لاگ های حفاری و نقشه های زمین شناسی و نتایج  حاصله از دورسنجی می توان اطلاعات کامل و جامعی از منابع زیرزمینی آب (سفره ها و چشمه ها و رگه ها ) بدست آورد .

 

 

مطالعات سازند های زیرزمینی با دقت بالا از طریق تلفیق متدهای برداشت ژئوفیزیک من جمله : الکترومغناطیس و وی ال اف پروازی (پهپاد و بالگرد) ،رزیستیویتی متری صحرایی ،لرزه نگاری ،گراویمتری و میکرو گراویمتری،پتانسیل خودزا ،قطبش القایی و مگنتومتری نقطه ای و خطی،الکترومغناطیس صحرایی (محدوده زمان و محدوده فرکانس) و همچنین تطبیق داده های صحرایی با مطالعات هیدرولوژی و مطالعات دورسنجی و نقشه های زمین شناسی منطقه ای و اطلاعات لاگ های حفاری و بانک های داده موجود در منطقه .

 

 

 

 

تدقیق منابع آبی ؛مطالعات منابع آب زیرزمینی (سفره های زیرزمینی؛ گسله های و زون های آبدار) در سطح کلان و منطقه ای  در موارد بسیاری مانند نمونه های زیر کارساز و موثر خواهد بود:

 تفکیک منابع شور و شیرین و آلوده و سالم .

 دسترسی به آب با کیفیت در مناطق با آلودگی و ناخالصی و شوری

 تفکیک منابع و جلوگیری از پیوستن منابع سالم به منابع آلوده و دارای ناخالصی.

 تعیین بهترین محل دفع پساب و فاضلاب ( همگام با زیست بوم منطقه )

 برنامه ریزی و تهیه سیستم جامع زیرسطحی به جهت مدیریت منابع ارزشمند ملی.

 مطالعات منابع آبی عمیق و نیمه عمیق و برنامه ریزی جهت استفاده از منابع تجدیدپذیرآب ژرف.

 سد های زیر زمینی و جلوگیری از هدر رفت آب حوزه های رودخانه های مرزی.

 سدهای آب رسان و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع. 

جلوگیری از وقوع سیل و روان آب.

 

  شرکت زمین خاک پویان از شرکت های فناور پیشرو در زمینه ساخت تجهیزات نوین و اجرای مطالعات منابع آبی زیرزمینی ؛مفتخر است در زمینه شناسایی و مدیریت پایدار این منابع ارزشمند خدمات ارائه نماید.

 

  از جمله خدمات ما در این زمینه می توان موارد زیر را برشمرد:

  مطالعات ماهواره ای (ریموت سنسینگ) مناطق وسیع و تعیین وضعیت کلی منطقه.

  مطالعات هیدروژئولوژی و تعیین بیلان آبی .

  مطالعات مناطق مستعد فرو نشست و تعیین راهکارهای کاهش مخاطرات.

  مطالعات پروازی و صحرایی ژئوفیزیک و تعیین وضعیت آبخوان ها و سفره ها با متد های مقاوت سنجی؛سایزمیک ؛الکترومغناطیس؛سایزموالکتریک و ...

  مطالعات و تعیین نقاط تراوا جهت هدایت آب های درگیر (روان آب ها ،سیلاب ها، آب های زیرزمینی درگیر با پروژه های ساختمانی ؛آبهای حاصله از بارندگی و ...)

  تفکیک منابع آلوده و سالم و همچنین برنامه ریزی جهت جلوگیری از آلودگی منابع زیرزمینی سالم.

  تعیین محل فرار آب سدها و وضعیت سنجی خطوط انتقال آب. (تعیین نشتی و گریز آب)

  تعیین محل مناسب جهت دفع پساب و آلاینده ها و همچنین پساب ناشی از تصفیه های آب و آب شیرین کن ها.