تعیین محل حفر چاه آب

  امروزه با توجه به هزینه های بالای عملیات حفاری جهت دسترسی به آب ؛مطالعات زیرزمینی آب یابی (مطالعات ژئوفیزیک) کمک بسزایی در کاهش هزینه ها و افزایش موفقیت خواهد داشت.

از طریق مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک می توان اطلاعات جامعی در مورد شرایط زمین و سفره های آب زیرزمینی و همچنین بهترین محل دسترسی به آب و انجام حفاری بدست آورد.

  شرکت زمین خاک پویان با سابقه درخشان در زمینه آبیابی و بررسی لایه های زیر زمینی با سابقه مطالعاتی در سراسر ایران عزیزمان.

امروز با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش های نوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است. صنعت کشاورزی و آبیاری هم به پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف رسیده است. یکی از تکنولوژی های این صنعت،  دستگاه های ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب های زیرزمینی است. با توجه به افت سطح آب در دشتها و یا خشک شدن چاههای آب کشاورزی استفاده از تکنیک مدرن ژئو الکتریک و مطالعات منابع آب زیرزمینی با روش های الکترومغناطیسی میتوان با هزینه ای کم نسبت به سایر روشها جهت پیدا کردن بهترین محل حفاری اقدام نمود. دستگاه های ژئوفیزیکی بویژه دستگاه ژئوالکتریک و نیز روش الکترومغناطیس پهن باند در مطالعات قبل از حفاری چاه آب شرب و کشاورزی این شرکت به منظور تعیین محل حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی استفاده می شوند.

 

 از طریق مطالعات ژئوفیزیک آب یابی ؛اطلاعات زیر قابل حصول هستند:

  • شناسایی لایه های زمین .
  • تعیین بهترین و مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی .
  • تعیین کیفیت آب (میزان شیرینی و شوری و تعیین مرزبین آنها) .
  • تشخیص ریزش احتمالی در طی حفاری و بهره برداری چاه.
  • تعیین محل جابجایی چاه و تعیین میزان کف شکنی .
  • تخمین میزان آبدهی و عمق دسترسی به آب (سطح ایستابی) و تعیین حداکثر عمق حفاری .
  • تعیین محل سنگ بستر و حداکثر عمق حفاری .
  • تعیین محل چشمه ها و رگه های آبی زیرزمینی .
  • طراحی ساختمان چاه جهت افزایش بهره وری و عمر چاه و کاهش ماسه دهی و...

 مطالعات ژئوفیزیک تنها روش تایید شده جهت جانمایی و تعیین منابع آب می باشند و از طریق مطالعات ژئوفیزیک آب یابی می توان هزینه های دسترسی به آب را کاهش داد و موفقیت  عملیات حفاری را تضمین نمود. چه بسیار از کشاورزان و صنعتگرانی که به علت عدم انجام مطالعات زیرزمینی عملیات حفاری ناموفق داشته اند و دچار ضرر و زیان مالی و زمانی بسیار شده اند.

تصویر بالا قسمتی از گزارش آب یابی در استان لرستان می باشد که توسط شرکت زمین خاک پویان انجام پذیرفته است ؛محل مورد مطالعه دشت آب رفتی با توپوگرافی هموار بوده است که به علت پایین رفتن سطح آب منطقه مجبور به انجام مطالعات و تعیین محل مناسب جهت جابجایی چاه بودند.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می کنید تفکیک لایه بندی با روش رزیستویتی متری انجام گرفته است و به علت وجود ریز گسل ، بافت آبدار مناسبی در زمین جهت حفاری مشاهده گردیده است که بهترین محل جهت حفاری و دسترسی به آب می باشد.

همچنین با توجه به هزینه های بالا عملیات حفاری در لایه های سنگی؛اهمیت مطالعات آب یابی در زمین های کوه پایه ای یا زمین هایی که دارای لایه های سنگی می باشند دوچندان می گردد؛از طریق مطالعات در این مناطق می توان محل دقیق گسله ها و جدار ها و شکاف های آبدار را مشخص نمود ؛همچنین در  زمین هایی که مشکل شوری آب را دارند؛عملیات برداشت ژئوفیزیک می تواند لایه های شور وشیرین را به دقت تفکیک نماید و استحصال منابع با کیفیت را امکان پذیر سازد؛همچنین تعیین بافت لایه بندی زمین و تعیین سازند های مختلف محل حفر چاه تاثیر زیادی در برنامه ریزی جهت افزایش کارایی و عمر مفید و همچنین تعیین نوع لوله جدار و اسکرین مناسب و جلوگیری از ماسه دهی و ایجاد رسوبات و... خواهد داشت.

یکی از روش های مرسوم و متداول در برداشت ژئوفیزیکی منابع آبی روش ژئوالکتریک می باشد که باتوجه به چیدمان انتخاب شده  می تواند اطلاعات جامعی از شرایط زمین را در دسترس قراردهد.(همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می کنید برداشت زمین با روش سونداژ قائم ژئوالکتریک در حال انجام است.) 

 

 
 
 

احیا و افزایش آب دهی چاه های قدیمی :

 با توجه به هزینه های سنگین حفاری مجدد  در برخی از موارد راهکار های نوین احیاء چاه های آب گزینه اقتصادی و به صرفه جهت افزایش آبدهی می باشند.

 در بسیاری از موارد جداره چاه ها به مرور زمان دچار گرفتگی رسوبات می گردند که این رسوبات با مسدود نمودن سوراخ های جدار مانع آبدهی مناسب چاه میگردند.

شرکت زمین خاک پویان با بهره مندی از امکانات نوین احیای شیمیایی و فیزیکی چاه ها , با هزینه ای بسیار کمتر از حفر مجدد چاه ؛ این رسوبات و گرفتگی ها را از جداره و لایه های گراول پک و پشت جدار پاکسازی می کند ؛ در نتیجه چاه های قدیمی به آبدهی مناسب می رسند.

 
 

شرکت مهندسین زمین خاک پویان با سابقه درخشان اکتشافی در ایران و کشور های همسایه؛ آماده ارائه خدمات آب یابی و مطالعات منابع آبی زیر زمینی به صنعتگران و کشاورزان می باشد.