احیاء و بازیابی چاه

احیا و افزایش کیفیت و کمیت خروجی چاه های قدیمی با روش های نوین من جمله ایرشاک و همچنین متد های نوین احیای شیمیایی :

در بسیاری از مناطق شاهد هستیم که چاه های آب به علل متفاوت دچار گرفتگی و مسدود شدن جدار و لایه های تراوا می شوندکه منجر به کاهش دبی خروجی می شود ؛

  شناسایی وضعیت چاه ها و تعیین متد مناسب جهت افزایش راندمان و بازدهی از جمله فعالیت های شرکت زمین خاک پویان می باشد.

از آنجا که در بیش از نود درصد چاه های کشور شستشوی دوره ای انجام نمی پذیرد و همچنین در بسیاری از چاه ها حتی پس از حفاری توسعه چاه نیز به درستی اجرا نمی گردد بسیاری از چاه ها گاها حتی از بدو حفاری دچار گرفتگی در لوله جدار و گراول پک و همچنین لایه های اطراف چاه می باشند .

  در بسیاری از موارد حتی در زمان حفاری به علت عدم شستشو و کلراسیون تجهیزات حفاری قبل از شروع عملیات؛ باکتری ها و عوامل مخرب سلولی و بیولوژیکی از دستگاه حفاری به چاه منتقل می شوند و منجر به تسریع در روال گرفتگی جدار و ایجاد رسوبات و  یا حتی خوردگی جدار می گردد ؛من جمله می توان به باکتری های آهنخوار اشاره نمود که در صورت انتقال به چاه و لایه های آبدار موجب تسریع در ایجاد رسوبات و گرفتگی و کاهش راندمان سریع چاه می گردند.

در بسیاری از چاه ها نیز که دچار ماسه دهی و سیلت دهی نیز می باشند و گرفتگی در لوله جدار مشهود نیست از طریق عملیات بازسازی و احیا مناسب می توان این پیامد های ناخواسته را کاهش داد.

  شرکت مهندسین زمین خاک پویان پیشرو در خدمات نوین احیا و بازسازی چاه های عمیق و نیمه عمیق آب ؛با سابقه درخشان فعالیت در سراسر ایران عزیز می باشد.

در عملیات احیا و نوسازی چاه پس از انجام مطالعات ویدئومتری و یا در صورت نیاز ژئوفیزیک ؛بسته به وضعیت فعلی چاه و نوع رسوب گذاری و گرفتگی جدار ،کارآمد ترین متد جهت احیا و بازسازی چاه انتخاب و اجرا میگردد.احیا چاه

 از روش های مرسوم احیاء و بازیابی چاه ها می توان موارد زیر را نام برد:

الف - عملیات فیزیکی برای بهسازی چاه:

  •   پیستون زنی
  •    بروس زنی
  •   تزریق هوا یا آب بصورت تحت فشار (جت)
  •   طناب انفجاری
  •   استفاده از روش التراسونیک
  •   سونار جت
  •   شوک گاز نیتروژن

ب - عملیات شیمیائی برای بهسازی چاه:

  •    روش اکوآ-فریداز طریق تزریق گاز دی اکسید کربن
  •    اسید شوئی

 

انتخاب روش احیاء و بازیابی در کسب نتایج مناسب و کاهش هزینه ها ضروری است.

 در ادامه مطلب انواع رسوب گذاری چاه ها و روش های مقابله با آنها ذکر شده است: