ژئو فیزیک عمرانی و راهسازی

  امروزه مطالعات ژئوفیزیک در پروژه های عمرانی و راهسازی از اهمیت بالایی برخوردار است .

از طریق مطالعات آشکارسازی ژئوفیزیک می توان اطلاعات جامعی از وضعیت سازند های زیرزمینی و همچنین محدوده های مستعد خطر و همچنین محل های نفوذآب و ... به دست آورد؛که این اطلاعات در برنامه ریزی و جانمایی و کلیه مراحل طراحی و ساخت سازه های عمرانی و شهری و ریلی وخطوط راه آهن و خطوط انتقال نیرو  و سد ها و ...تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 اطلاعاتی که از طریق مطالعات ژئوتکنیک جهت برنامه ریزی و طراحی پروژه ها به دست می آیند به تنهایی لازم و کافی نخواهند بود و تنها نمونه ای نقطه ای هستند از وضعیت سازند های زیر زمینی؛ درحالیکه از طریق مطالعات زیر زمینی ژئوفیزیک می توان اطلاعات جامعی از تمامی سطوح زیر سطحی به شرح ذیل به دست آورد:

 • تفكيك لايه هاي مختلف  زیر سطحی جاده ها و خطوط انتقال نیرو و خطوط راه آهن و تعیین محل و ابعاد سنگ های زیر زمینی و ضخامت و نوع لایه های زیر زمینی.
 • شناسايي ساختارهاي زمين شناسي مثل گسل ها(امتداد و شيب)، چين خوردگي ها، ناپيوستگي ها و... جهت احداث سازه هاي بزرگ از قبيل تونل ها،‌ سد ها، جاده ها و ...
 • مطالعه مسير هاي گذر آب و شناسايي سستي و سختي ديواره ها و كف در تونل و مترو .
 • اطلاعاتی جامع و مناسب قبل از حفاري هاي ژئوتكنيك براي شناسايي كلي و جزئي منطقه و ساختگاه مورد مطالعه و موثر براي كاهش متراژ حفاري پيش بيني شده و در نهايت كاهش هزينه پروژه.
 • تعيين ميزان خورندگي محل انتقال لوله هاي گاز و نفت در زير زمين.
 • تعيين محل قنات هاي قديمي.
 • تعيين شوري، شيريني و نوع املاح موجود در آب.
 • تعيين ميزان مقاومت الكتريكي زمين در محل احداث پست هاي برق .
 • تعيين سطح لغزش در مناطق داراي پتانسيل زمين لغزش.
 • تعيين ميزان تخلخل سنگ زير سطحي و ميزان نشست.
 • تعيين محل غارهاي كارستي و حفرات موجود در زير زمين.
 • ارائه شكل هندسي آبخوان .
 • شناسايي مناطق سست و سخت زير سطح زمين جهت تعيين ساختگاه سازه ها .
 • شناسايي مناطق آلوده مثلا آلودگي هاي نفتي و گازي زير زميني در اثر تركيدن لوله هاي گاز و نفت و شناسايي محل تركيدن لوله ها جهت ترميم.
 • تعيين محل مناسب جهت احداث پل وكارگذاشتن پايه ها.
 • تعيين سستي ساختگاه سازه ها و شناسايي ضعيفترين قسمت بستر سازه ها براي تمركز عمليات ژئوتكنيك در آن قسمت و كاهش عمليات ژئوتكنيك در قسمت هاي ديگر ساختگاه.
 • شناسايي مناطق سست و سخت مسير تونل هاي پيش بيني شده جهت عبور جاده از مناطق سنگي در حين حفاري با دستگاه تی بی ام (TBM‌ )و دستگاه های مشابه براي كاهش هزينه حفاري و بالا بردن سرعت آن.
 • تعیین سازند زیر زمینی و سطوح نشست و لایه بندی بستر و تعیین بافت های خورنده مطالعات لرزه خیزی و تعیین نقاط مستعد خطر بر روی سایت مورد مطالعه.
 • مطالعات معابر؛ تونل ها و زیر گذر های شهری و ارائه طرح هدایت آب با کمترین هزینه جهت جلوگیری از آب گرفتگی معابر و گذر ها و همچنین حفاظت از سازه در مقابل نفوذ آب.
 • شناسایی و تدقیق حفرات و قنوات و آنومالی ها و تاسیسات زیر زمینی .
 • تعیین سازند های سست زیر زمینی و نقاط خطر ساز شهری و مناطق با خطر نشست؛ مطالعات لرزه خیزی و تعیین ریز گسل های شهری و مناطق با بستر نامساعد جهت ساخت و ساز .
 • مطالعات ژئوفیزیک ایمن سازی زیر ساخت سازه های پر اهمیت ؛باندهای پروازی و تاسیسات با اهمیت بالا .
 • اكتشاف سفره هاي آب زير زميني جهت احداث چاه آب براي زمين هاي كشاورزي،‌ كارخانه ها، كارگاه ها و شهرك هاي صنعتی.
 • شناسايي مسير آب هاي زير زمينی و تفکیک منابع آلوده و منابع با کیفیت.
 • هدایت آبهای درگیر به لایه های تراوا و کاهش اثرات آب شستگی و خطرات سیل برای خطوط انتقال و راه آهن و معابر و زیرگذرها (همچنین هدایت آبهای مازاد به لایه های زیرین و حفظ این منابع ارزشمند)

 

 

   شرکت مهندسین زمین خاک پویان از شرکت های بروز و پیشگام در زمینه ارائه خدمات مطالعات زیر سطحی ژئوفیزیک در پروژه های عمرانی و راهسازی با سابقه مطالعاتی در سراسر ایران عزیزمان می باشد.