سنجش از دور (ریموت سنسینگ)

سنجش از دور علم تفسیر و تحلیل داده های ماهواره ای است ؛ از تفسیر داده های هوایی می توان اطلاع مفیدی از وضعیت زمین و تغییرات آن و ... بسیار بدست آورد.

امروزه مطالعات ماهواره ای (ریموت سنسینگ ) جایگاه خود را در بسیاری از حیطه ها باز کرده است و با استفاده از تفسیر و پردازش داده های آنلاین ماهواره ای می توان اطلاعات جامع و کاملی در موارد زیر بدست آورد:

 • مدیریت منابع آبی و چشمه ها و حوضه های آبی.
 • مطالعات اولیه معادن و تعیین مناطق مستعد جهت مواد معدنی.
 • تعیین وضعیت فرونشست زمین در بازه های زمانی.
 • تعیین بافت زمین شناسی زمین.
 • بررسی نمایه های گسل ها و سایر عوارض زمین شناسی.
 • تعیین وضعیت حوزه های آبریز و محل های هدایت و تجمع آب.
 • تعیین نواحی مستعد سیلاب و همچنین تعیین محل مناسب جهت احداث سیل بند ها و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث.
 • بررسی حوادث قهری مانند سیل و زلزله و گردباد و طوفان و ...
 • مطالعات و  بررسی جنگل ها .
 • تعیین محل عوارض شهری من جمله مسیل ها و قنوات و سایر عوارض .

 

شرکت زمین خاک پویان؛ از شرکت های فناور و تحقیق و توسعه محور ؛ در زمینه مطالعات دور سنجی خدمات زیر را ارائه می نماید:

 •  مطالعات سنجش از دور معادن و مواد معدنی مختلف و تعیین محدوده های مستعد مواد معدنی.
 • مطالعات حوضه های آبریز و منابع آب رو سطحی و رواناب ها.
 • تعیین محدوده های خطر سیلاب ؛ و تعیین محل مناسب جهت احداث سیل بند و ...
 • مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی مناطق و محدوده های وسیع.
 • تعیین میزان فرونشست در نواحی مختلف.
 • تعیین محل عوارض روزمینی در محدوده های وسیع .
 • مطالعات کشاورزی دورسنجی (تعیین محدوده آفات؛ تفکیک بافت و پوشش گیاهی و...)
 • مطالعات محدوده پیدایش و پخش ریزگرد ها و برنامه ریزی جهت مقابله و مهار ریزگردها.