سنجش از دور (ریموت سنسینگ)

سنجش از دور علم تفسیر و تحلیل داده های ماهواره ای است ؛ از تفسیر داده های هوایی می توان اطلاع مفیدی از وضعیت زمین و تغییرات آن و ... بسیار بدست آورد.

امروزه مطالعات ماهواره ای (ریموت سنسینگ ) جایگاه خود را در بسیاری از حیطه ها باز کرده است و با استفاده از تفسیر و پردازش داده های آنلاین ماهواره ای می توان اطلاعات جامع و کاملی بدست آورد از جمله خدمات ما به شرکت ها و نهاد های مربوط می توان موارد زیر را برشمرد:

مطالعه فرونشست زمین :

 • تهیه نقشه های فرونشست در ابعاد وسیع منطقه ای با استفاده از تصاویر رزولوشن بالای ماهواره ای و راداری در برهه های زمانی مشخص .
 • تعیین نقاط مستعد فرونشست از طریق برداشت های نوین زیرزمینی ژئوفیزیک وتبیین وضعیت سازند زیرزمینی و راهکار سنجی جهت ایمن سازی نقاط غیر ایمن.
 • تعیین محدوده های خطر ساز در مجاور تاسیسات و زیرساخت های مهم (من جمله خطوط انتقال ؛ باندهای پروازی ؛تاسیسات و سازه های مهم ؛خطوط راه و راه آهن و ریلی ) در معرض خطر فرونشست .

 

تحلیل مخاطرات طبیعی با استفاده از سنجش از دور(remote sensing ) و gis:

 • پایش میزان خسارات وارده و مناطق درگیر در مخاطرات طبیعی من جمله سیل و زلزله و آتش سوزی .
 • پایش ماهواره ای تغییرات انتشار گاز رادون و پیش بینی افزایش یا کاهش فعالیت لرزه ای .
 • مدلسازی مناطق مستعد آتش سوزی.
 • مطالعات دمای سطح زمین و آسیب پذیری محصولات کشاورزی و زیرساخت های برق.

 

 

مطالعات سیلاب ها و مدلسازی سیلاب ها:

 • مکانیابی محدوده های مستعد سیلاب بر مبنای شاخص های بارندگی و تصاویر ماهواره ای. .
 • تعیین محل های مناسب جهت احداث سیلاب بند و سد های تغذیه مصنوعی منابع آبی من جمله قنوات و سفرات.

 

 

مدلسازی پیش بینی خشکسالی.

 

مطالعه پوشش اراضی مرتعی و بررسی پایداری مراتع در دوره های زمانی.

مدلسازی کاربری اراضی با استفاده از یادگیری ماشین (machine learning)و روش های تحلیل فضایی.

 ایجاد سیستم مدیریت و پایش جنگل ها.

 مدلسازی رشد شهرها.

استفاده از سنجش دور در پایش آلودگی های محیط.

مدیریت منابع آبی و چشمه ها و حوضه های آبی.

 

مطالعات اولیه معادن و تعیین مناطق مستعد جهت مواد معدنی.

تعیین بافت زمین شناسی زمین.

بررسی نمایه های گسل ها و سایر عوارض زمین شناسی.

تعیین وضعیت حوزه های آبریز و محل های هدایت و تجمع آب.

بررسی حوادث قهری مانند سیل و زلزله و گردباد و طوفان و ...

تعیین محل عوارض شهری من جمله مسیل ها و قنوات و سایر عوارض .

 

شرکت زمین خاک پویان؛ از شرکت های فناور و تحقیق و توسعه محور ؛ در زمینه مطالعات دور سنجی خدمات زیر را ارائه می نماید:

 •  مطالعات سنجش از دور معادن و مواد معدنی مختلف و تعیین محدوده های مستعد مواد معدنی.
 • مطالعات حوضه های آبریز و منابع آب رو سطحی و رواناب ها.
 • تعیین محدوده های خطر سیلاب ؛ و تعیین محل مناسب جهت احداث سیل بند و ...
 • مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی مناطق و محدوده های وسیع.
 • تعیین میزان فرونشست در نواحی مختلف.
 • تعیین محل عوارض روزمینی در محدوده های وسیع .
 • مطالعات کشاورزی دورسنجی (تعیین محدوده آفات؛ تفکیک بافت و پوشش گیاهی و...)
 • مطالعات محدوده پیدایش و پخش ریزگرد ها و برنامه ریزی جهت مقابله و مهار ریزگردها.