مطالعات تخصصی معادن

 شرکت زمین خاک پویان مرکز تخصصی مطالعات معادن فلزی و غیرفلزی .

  تهیه نقشه های زمین شناسی .

 پی جویی و بررسی های زمین شناسی صحرایی .

 تعیین نقاط و محدوده های مستعد مواد معدنی مختلف

 

 •  بررسي نقشه های زمین شناسی و داده های ژئوفيزيك هوايی و تعيين مناطق اميدبخش.
 •  طراحي شبكه برداشت ژئوفيزيک.
 •  تعيين محل حفر گمانه های اكتشافی با توجه به نقشه های ژئوفيزيک.
 •  تخمیین ذخیره ماده معدنی.
 •  بررسی های ژئوشیمیایی و آنالیز مواد معدنی.

 اکتشاف معادن فلزی و غیر فلزی من جمله معدن سنگ های ساختمانی ؛ معن تراورتن ؛مرمر؛گرانیت ؛آراگونیت و معادن فلزی متفاوت من جمله باریت ؛کروم ؛منگنز ؛هماتیت ؛روی ؛مس ؛طلا و ...

 تعیین متد مناسب ژئوفیزیک و چیدمان مورد نیاز جهت تخمین ذخیره ؛ تعیین میزان باطله برداری ؛تعیین نقاط مستعد عملیات زمینی .

 تهیه نقشه های پهبادی از مناطق معدنی.

 مطالعات سنجش از دور ابتدایی مناطق وسیع معدنی و تعیین محدوده های مساعد معدنی بر اساس رخ نمون ها و رفتار زمین شناسی منطقه و همچنین تحلیل طیفی از طریق تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بالا ماهواره های worldview و همچنین تصاویر با رزولوشن کمتر ماهواره های Land sat و Aster و...

 

  انجام مطالعات ژئوفیزیک معادن به روش های :

 • مقاومت سنجی ( ژئوالکتریک یک بعدی و دوبعدی ) ؛
 • الکترومغناطیس فرکانس دومین و تایم دومین ؛
 • مگنتومتری ؛
 • ثقل سنجی؛
 • پلاریزاسیون القایی؛
 • و...

 

  شرکت زمین خاک پویان ؛از شرکت های فناور در زمینه ساخت تجهیزات و اجرای مطالعات نوین و بروز ژئوفیزیکی بر روی انواع معادن در تمامی مراحل صفر تا صدی اکتشاف تا بهره برداری می باشد.