علم دورسنجی

 

 

دورسنجی

مطالعات تخصصی سنجش از دور معادن
سنجش از دور یا دور سنجی علم پردازش و تفسیر داده های ماهواره هاست که در زمینه تعیین محدوده های مساعد برای اکتشافات معدنی بسیار کارساز می باشد.
بررسی مناقط وسیع و تعیین مناطق امید بخش و مساعد جهت انجام مطالعات ژئوفیزیک زمینی از جمله کاربرد های علم دورسنجی می باشد.
از جمله مزایای سنجش از دور سرعت بالا و هزینه کم تخمیین منابع معدنی می باشد.
پر استفاده ترین ماهواره ها در بحث مطالعات معادن ماهواره های aster و landsat و hyperion می باشند.

اکتشاف آب زیرزمینی

آبیابی

امروز با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش های نوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است. صنعت کشاورزی و آبیاری هم به پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف رسیده است. یکی از تکنولوژی های این صنعت، اختراع  متدهای  ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب های زیرزمینی است. با توجه به افت سطح آب در دشتها و یا خشک شدن چاههای آب کشاورزی استفاده از تکنیک مدرن ژئو الکتریک و اسکن آب زیرزمینی با روش های الکترومغناطیسی میتوان با هزینه ای کم نسبت به سایر روشها جهت پیدا کردن بهترین محل حفاری اقدام نمود.

ادامه مطلب

ترکیبات آب چشمه ها و چاه ها

چشمه

علت ترشی و تلخی یا شوری آب چشمه یا چاه چیست ؟ چه عناصر و ترکیباتی به طور معمول در آب چاه یا چشمه ها مشاهده می شود؟

از آنجائیکه ترکیبات قشر زمین در نقاط مختلف، متفاوت می‌باشد، ترکیبات آب‌های خروجی از زمین نیز فرق می‌کند. آب‌های چشمه ها و چاه ها را از روی اینکه چه ترکیبی بیشتر در آن وجود دارد طبقه بندی می‌کنند:

ادامه مطلب