گردهمایی عناصر نادر خاکی

 با توجه به اهمیت موضوع عناصر نادر خاکی  در کل دنیا و جایگاه به فراموشی سپرده شدن جایگاه این عناصر در معدنکاری در  ایران ، در تاریخ 21 شهریور ماه 1402 گردهمایی با حضور اساتید و متخصصین و فعالین در زمینه عناصر نادر برگزار شد با موضوعیت : 

 

 اهمیت و جایگاه اقتصادی عناصر نادر خاکی در ایران

 روش های مناسب شناسایی ،خوانش و برآورد اقتصادی عناصر نادر خاکی

 اهمیت عناصر نادر خاکی (حلقه مفقوده و ارزشمند در معدن کاری در ایران)

جایگاه عناصر نادر خاکی در معدن کاری در جهان

 

 با تشکر از حضور عزیزان و متخصصین منجمله : 

آزمایشگاه مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس 

گروه معدنی آرسس که با تخصص و تجربه پیشقراول این مسیر شده اند

پژوهشکده فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات