برگزاری مراسم امضا سوگند نامه پایبندی به محیط زیست در محل شرکت زمین خاک پویان

برگزاری مراسم امضای سوگندنامه پایبندی به حفظ محیط زیست در پارک علم و فناوری تربیت مدرس بهار 1402:

 شرکت زمین خاک پویان در راستای وظیفه فرهنگی و اجتماعی (CSR) خود و به جهت آموزش و ترویج فرهنگ حفظ و حراست محیط زیست ؛ اقدام به برگزاری مراسم امضای سوگند نامه زیست محیطی نمود ؛امید است که این گام هرچند کوچک موجب تعالی و بهبود زیست محیط کشور عزیزمان گردد.

متن سوگند نامه به شرح ذیل می باشد:

 با استعانت از پروردگار متعال امضای این سوگند‌نامه هدیه کوچکی است که به فرزندان خود و آیندگان می‌دهیم؛

با امضای این سوگندنامه به خود یاد آوری می‌کنیم که طبیعت و زیبایی‌های آن را ببینیم،ببوئیم،بشنویم وسرشارشویم و بستری را فراهم کنیم که نسل‌های بعدی نیز از این موهبات بهره‌مند گردند.

 

با امضای این سوگند نامه ؛در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود و شرکت خود و از طریق بسترهای در اختیارمان(سایت‌ها،مقالات،بلاگ‌ها،شبکه‌های اجتماعی،دوره‌های آموزشی...)اطلاع رسانی و آموزش‌های محیط زیست را جز وظایف خود میدانیم.

با امضای این سوگندنامه؛حفظ وپایداری محیط زیست را بر منافع شخصی و سازمانی خود ارجح می‌دانیم.
 
با امضای این سوگندنامه؛پایبندی به موازین و اصول توسعه پایدار را جز وظایف اصلی  خود می‌دانیم.
 
 با امضا‌ی این سوگندنامه؛گاهی هرچند کوچک در راستای محیط زیست را ارزشمند و والا می‌شماریم و حافظان محیط زیست را حافظان جان و خاک خود می‍دانیم.