حضور شرکت زمین خاک پویان در مراسم افتتاحیه ناحیه نوآوری مدرس و مرکز فناوری جوانه

  مراسم بازگشایی و آغاز به فعالیت ناحیه فناوری مدرس و همچنین مرکز فناوری جوانه در اسفند ماه 1399 با حضور معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری و مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفت .

 شرکت زمین خاک پویان نیز با رونمایی از محصولات و خدمات نوین و فناورانه خود در این مراسم حضور یافت.