مصاحبه رادیویی مدیر عامل شرکت زمین خاک پویان و برنامه نوآفرین

  مصاحبه رادیویی مدیر عامل شرکت زمین خاک پویان و برنامه نوآفرین از رادیو جوان ( قسمت دوم )

 شرکت زمین خاک پویان از شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می باشد ؛که رویکرد مدیریتی و اجرایی شرکت برمبنای اصول توسعه پایدار و بومی سازی علم و تکنولوژه های نوین در کشور است؛

در ادامه می توانید خلاصه مصاحبه را بشنوید :

 موضوعات مطروحه در این مصاحبه عبارتند از :
کار آفرینی و بستر های مورد نیاز آن .
بومی سازی تکنولوژی های نوین در کشور .
مدیریت پایدار منابع .
نقشه قنوات ؛ مدیریت منابع آب زیرزمینی.
تجاری سازی و صادرات محصولات و اختراعات ایرانی به کشورهای همسایه.
نقش پارک های علم و فناوری در بستر زایی و شتابدهی به خودکفایی.
لزوم مدیریت شهری بر پایه تکنولوژی های نوین .
بنگاه های کوچک اقتصادی یا استارتاپ های فناور ؟ 
مدل های توسعه کسب و کارهای استارتاپی .
 
از طریق لینک زیر می توانید فایل کامل صوتی برنامه را از رادیو جوان بشنوید: