قرارداد همکاری مشترک شرکت زمین خاک پویان و شرکت بم (BEM)

   امضای توافقنامه همکاری مشترک فیمابین شرکت زمین خاک پویان و شرکت بم در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های نوین ژئوفیزیکی و همچنین مطالعات و تحقیقات مشترک و توسعه متد های نوین مطالعات منابع معدنی؛انجام پروژه های مشترک مطالعاتی در ایران و خاورمیانه.

 یکی از راهکارهای موثر در تسریع پیشرفت و شتابزایی نیل به اهداف در شرکت های تحقیق و توسعه محور ؛همکاری و هم افزایی در زمینه های مشترک است ؛که موجب جلوگیری از موازی کاری در فعالیت ها و شتابدهی شرکت ها در نیل به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت می گردد.

  شرکت زمین خاک پویان نیز با هدف توسعه فعالیت های مطالعاتی و ساخت دستگاه های ژئوفیزیکی خود در آذر ماه نود وهشت؛ توافق نامه همکاری مشترک با شرکت بم  امضانمود.