مصاحبه رادیو جوان و مدیر عامل شرکت زمین خاک پویان (بخش اول)

  مصاحبه رادیویی برنامه نوآفرین از رادیو جوان با سید توحید جلالی گنابادی مدیر عامل شرکت زمین خاک پویان (بخش اول)در خصوص راهکارهای شناسایی و مدیریت پایدار منابع آب ؛مدیریت بحران،بومی سازی علم وتکنولوژه های بروز دنیا؛شرکت های تحقیق و توسعه محور و همچنین معرفی خدمات و دستاوردهای شرکت زمین خاک پویان در زمینه ساخت ادوات و بومی سازی تکنولوژیهای روز دنیا و حفظ منابع آبی .

 
 
از طریق لینک زیر می توانید فایل صوتی کامل این مصاحبه را از رادیو جوان بشنوید.