سمینار راهکارهای علم ژئوفیزیک در برون رفت از بحران آب

  برگزاری اولین دوره سمینار راهکارهای علم ژئوفیزیک در برون رفت از بحران آب. 

آذرماه نود وهفت ؛ سالن همایش های پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس.

یکی از اهداف و وظایف شرکت های تحقیق و توسعه محور و فناور شناسایی نیازها و خلا های فنی و تخصصی کشور و اطلاع رسانی و معرفی متد ها و راهکارهای بروز و پیشرفته در زمینه حل مشکلات است ؛ در همین راستا شرکت زمین خاک پویان از طریق برگزاری سمینارها و گردهمایی ها سعی در معرفی و هم افزایی در زمینه متد ها و راهکار های علمی نوین دارد.

امروزه با توجه به وضعیت اخیر ایران و منطقه از لحاظ منابع آبی ؛شناسایی و مدیریت پایدار این منابع ارزشمند از وظایف مهم و حیاتی است.

 اولین دوره سمینار راهکار های علم ژئوفیزیک در برون رفت از بحران آب ؛با اهتمام شرکت زمین خاک پویان در محل پارک علم و فناوری مدرس در آذر ماه هزار وسیصد و نود و هفت برگزار گردید.

  موضوعات محوری و مباحث مطروحه  در این سمینار عبارت بودند از:

 • راهکارهای نوین شناسایی منابع آبی .
 • کاربرد مطالعات الکترومغناطیس حیطه فرکانس به عنوان ابزار  قدرتمند شناسایی منابع در مناطق با وسعت زیاد.
 • آب های ژرف قبل دوره کواترنر(منابع قابل جایگزینی آب).
 • رود خانه های زیرزمینی (شناسایی؛مدیریت).
 • رودخانه های مشترک مرزی و راهکارهای مدیریت این منابع.
 • سد های آب رسان و جلوگیری از فرونشست مناطق.
 • سدهای زیرزمینی و جلوگیری از پیوستن روان آب ها به فاضلاب.
 • مطالعات تلفیقی ژئوفیزیک به جهت افزایش دقت مطالعات و حیطه کاربرد هر یک.
 • قنوات ؛مظاهر پایدار تامین آب شرب.
 • لزوم فعالیت شرکت های خصوصی در زمینه مطالعات منابع آب.
 • مدیریت منابع آب شهری.
 • تغییرات اقلیمی ؛افسانه یا واقعیت.
 • اطلس جامع زیرسطحی کلانشهرها.

 با تشکر ویژه از مدیریت و مسئولین  پارک علم وفناوری مدرس و  همچنین هیات علمی  دانشگاه تربیت مدرس که با پشتیبانی و حمایتشان مارا در این امر خطیر یاری نمودند.